Herbert Kawanstraat 15
3543 BJ Utrecht
The Netherlands
Phone + 31 (0)6 533 00 220
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Binnen een organisatie kan bij de aandeelhouders of het bestuur behoefte ontstaan aan advies bij strategische en beleidsmatige vraagstukken. Deze klankbordfunctie voor bestuur, directie of aandeelhouders kan formeel of informeel worden ingevuld in de vorm van commissaris, counselor of bestuurder ad interim.

De ruime ervaring van VanSoestDolmans maakt het mogelijk om op bestuursniveau mede verantwoordelijkheid te dragen en een op maat gesneden oplossing te bieden.