Herbert Kawanstraat 15
3543 BJ Utrecht
The Netherlands
Phone + 31 (0)6 533 00 220
Overnames, fusies en desinvesteringen
Bij overnames, fusies en desinvesteringen zijn allereerst strategie, organisatie, marketing, producten en diensten belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast spelen aspecten van financiële, juridische, fiscale, personele en emotionele aard een belangrijke rol. Zorgvuldige voorbereiding en begeleiding is dan ook essentieel.

Overnames en fusies vragen om een volledige focus en specifieke expertise van het totale proces.
Een projectmatige aanpak, waarin de juiste expertise en menskracht worden gebundeld, vormt de basis voor een succesvolle transactie.
Verkoop van bedrijven vraagt een grote betrokkenheid van het management. Daarnaast dient zij zich te blijven richten op de markt, de klanten, de leveranciers, de medewerkers en alle andere stakeholders.

Afhankelijk van de specifieke behoefte die ontstaat voorafgaand aan, tijdens en na het overname- en verkoopproces kan VanSoestDolmans bij verschillende vraagstukken zorgen voor de noodzakelijke ondersteuning. Of het nu gaat om het leidinggeven aan het totale project of de invulling van een specifieke taak gedurende het proces, in de meeste disciplines kan worden voorzien.