Herbert Kawanstraat 15
3543 BJ Utrecht
The Netherlands
Phone + 31 (0)6 533 00 220
Ondersteuning bij bijzondere bedrijfssituaties
Wij bieden onafhankelijke en professionele ondersteuning bij bijzondere bedrijfssituaties. Deze vaak incidentele en eenmalige situaties zijn veelal bepalend voor de toekomst van een bedrijf. De factor tijd en het ontbreken van specifieke deskundigheid in dergelijke situaties vormen meestal de knelpunten voor het realiseren van snelle en adequate oplossingen.

VanSoestDolmans biedt ondersteuning bij:


Reorganisaties en herstructureringen
Sterke groei en uitbreiding
Corporate recovery

Deze bijzondere bedrijfssituaties vragen om specifieke kennis van verschillende vakgebieden. VanSoestDolmans werkt nauw samen met professionals die over de benodigde expertise beschikken en inzetbaar zijn om tijdelijke ondersteuning te verlenen.