Herbert Kawanstraat 15
3543 BJ Utrecht
The Netherlands
Phone + 31 (0)6 533 00 220
Financiering & risicomanagement
Financiering en risicomanagement zijn essentiële onderdelen van de financiële bedrijfsvoering die niet altijd voldoende aandacht krijgen. Zowel de financieringsstructuur als het risicomanagement dienen afgestemd te worden op de (groei)fase waarin de onderneming verkeert. VanSoestDolmans biedt ondersteuning bij:

Herfinanciering van de onderneming met maatwerk oplossingen door optimale afstemming van object-, werkkapitaal- en acquisitiefinanciering.
Optimalisering van het werkkapitaalmanagement.
Adequaat beheer van de financiële risico’s, zoals rente-, valuta- en debiteurenrisico’s, door treasury en credit management.

Nadat inzicht is verkregen in de financieringsstructuur en het risicomanagement van de onderneming wordt aangegeven welke verbeteringen kunnen worden gerealiseerd die leiden tot zowel verlaging van de operationele risico’s en verhoging van de financiële speelruimte als verlaging van de kosten.